Dalyan Kaunos Kral Kaya Mezarları

Diğer adı “Kbid” olan Kaunos Antik Kenti, Arkaik Dönemden Bizans İmparatorluğu zamanına kadar yerleşim amaçlı olarak kullanılmış. Miletos’un ikiz çocuklarından Kaunos öncülüğünde inşa edildiği anlatılan yerleşim, ilk kurulduğu dönemde liman kenti olmasına rağmen M.Ö. 200’lü yıllarda yaşanan Rodos Depremi’nde yatağı değişen Dalaman Çayı’nın biriktirdiği alüvyonlar nedeniyle denizden uzaklaşmış. Kaya mezarlarının en ünlü bölümünü oluşturduğu kentte yapılan kazı çalışmaları sonucunda sur duvarları, agora, hamam, tiyatro ve tapınak bölümleri gün yüzüne çıkartılmış.

Dalyan Kaunos Kral Kaya Mezarları Turları