Sinan Paşa Cami

Prizren şehrinin merkezinde yer almaktadır. Sofi Sinan Paşa Camii adıyla kaydedilmiştir. Kimi kaynaklarda caminin yapımında Aziz Arhangel Manastırı taşlarının kullanıldığı iddiasına rastlanmaktadır. O zamanda Prizren’de Rus Başkonsolosu olan IvanYastrebov, yayınlamış olduğu eserinde, bu olayı izah ediyor: Prizren yakınlığında bulunan Aziz Arhangel Manastırı bakımsızlık yüzünden harap ve daha sonra kendiliğinden yıkılmış olabileceğine dikkat çekiyor. Öyle ki Osmanlıların bu topraklara geldiğinde yıkılmış ve harap olmuş manastır taşlarını kullanıp bu camiyi yaptırmamışlar. Eserin devamında Yastrebov, manastırın Osmanlılar tarafından yıktırılmadığına da işaret etmektedir.

Sinan Paşa Cami Turları