Fransa

Kimileri Napolyon ile kimileri Eyfel Kulesi ile Kimileri de meşhur mutfak lezzetleriyle bilmektedir Fransa’yı. İhtilalin ve yeni düşünce reformlarının merkezi olan Fransa, dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle de: ‘’Lıberté, Egalıté, Fraternıté’’ yani: ‘’Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik sloganıyla büyük bir siyasi hareketlilik başlatmış ve bütün kıtalarda özgür bir felsefeye öncülük etmiştir.

Fransa Bölgesinde Gezilecek Yerler