Kosova

Balkanlarda yer alan küçük bir ülke olan Kosova, 2008 yılında Sırbistan’dan tek taraflı olarak ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığının ilanı sonrasında Avrupa Birliği’ne giren Kosova günümüzde 116 ülke tarafından resmen tanınmaktadır. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasıyla Sırbistan’ın hakimiyeti altına giren Kosova, 1999 yılında NATO’nun müdahalesiyle Sırbistan idaresinden ayrılmıştır.

Bilinen tarihi Roma İmparatorluğu’na kadar uzanan ülke, bir dönem Osmanlı İmparatorluğu’na da ev sahipliği yapmıştır. Tarih boyunca Avar, Bulgar, Hun, Uz ve Peçenek gibi pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış olan bölge Roma İmparatorluğu döneminde “Dardania” adıyla bilinmekteydi.

Kosova Bölgesinde Gezilecek Yerler