Nallıhan Juliopolis antik kent

Juliopolis antik Bithynia Bölgesi ile Galatia Bölgesi sınırında, Bithynia’nın en doğudaki sınır şehridir. Juliopolis, Frig döneminden beri iskân görmüş bir köy durumundayken, Friglerin kurucu Kralı Gordios’tan dolayı Gordioukome (Gordios’un köyü) olarak isimlendirmekteydi. Eğer bu öngörü doğruysa MÖ 8. yüzyıldan itibaren Gordiokome Köyü’nün varlığından bahsetmek mümkün olacaktır. Kent Helenistik dönemde küçük bir kasaba olarak yaşamını devam ettirir. Strabon, “Coğrafya“ adlı eserinde, kentin MÖ 1. yüzyılda Olympos dağlarında korunaklı bir kale’de (Kallydion) yaşayan Kleon isimli güçlü bir haydut lideri tarafından genişletilerek bir kent haline getirildiğinden bahseder.

Kazılarda bugüne kadar 6 değişik tipte 460′ın üzerinde mezar odasına ulaşıldı. Kazılarda ortaya çıkan klineli mezar odalarında, cesetlerin konulduğu özel bölmeler ve kemerle birbirini tamamlayan mezarlar oldukça ilgi görüyor. Juliopolis Antik Kentine ait bir kilise kalıntısının da ortaya çıkarıldığı kazılarda, kentin etrafını çeviren sur duvarları da ortaya çıkarıldı.

Nallıhan Juliopolis antik kent Turları