Çayırhan

Nallıhan-Ankara karayolu üzerinde yer alan belde, Nallıhan'a 35 km Ankara'ya 125 km uzaklıktadır. Osmanlı Arşivinde bulanan Tahrir defterlerinde ve Ankara Vilayeti Salnamelerinde Çayırhan’ın adı geçmektedir. Sarıyar Baraj gölü suları altında kalan eski Çayırhan'ın taşınmasıyla bugünkü yerinde kurulan yeni Çayırhan hızlı bir büyüme içindedir.

1603-1617 yılları arasında Osmanlı padişahı olan I. Ahmet’in baş vezirlerinden Nasuh Paşa, baş vezir olmadan önce Halep'ten dönerken Konya-Ankara-Nallıhan-Göynük-Geyve yolunu, bugünkü 1 numaralı devlet yolu olarak anılan, zamanın İstanbul-Bağdat yolunu izlemiş ve bu yörede Çayırhan, Nallıhan, Uluhan'da üç han yaptırmıştır.

Bu üç handan Nallıhan'da kurulu olan bugün de kullanılmaktadır. İlçe adını, bu handan aldığı gibi Çayırhan ve Uluhan köyleri de adlarını bu hanlardan almıştır. Çayırhan'ın adını aldığı han ise bugünkü Çayırhan'da zaman zaman yağmur duasına çıkılan Küpdedesi adıyla anılan yatırın bulunduğu yerde yapılmıştır. Hanın kalıntılarına bugün de rastlanmaktadır. Hanların yapılış tarihleri aynıdır. Tarihler, Nallıhan'daki hanın duvarına işlenen ve tarih düşüren şiirden anlaşılmaktadır.

Çayırhan Turları