İdil

1924 yılında bucak statüsüne yükselen ve ardından 1937'de ilçe olan İdil, tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir destinasyondur. Antik dönemlerdeki adının Zarih olduğuna dair söylentiler bulunsa da, ilçeye hizmetleri nedeniyle İdil'e Beyt-Zaptdey (Zapdeyn Evi) adının verildiği rivayet edilmektedir.

Milattan sonra, özellikle M.Ö. 300-400 yıllarında Farsların istilasına uğrayan bölge, bu dönemde Hazak ismiyle anılmıştır. Hazak, Farsça kökenli bir kelime olup, mert ve cesur anlamına gelir. İdil, bu zengin tarihi geçmişiyle Cizre'ye bağlı bir bucak olarak başlamış, 1937'de ilçe statüsü kazanarak günümüzdeki adını almıştır.

İslam, Emevi, Abbâsî, Zengi, Artuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliklerine tanıklık eden İdil, bu imparatorlukların izlerini taşır. Şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürlerin birbirine dokunduğu bir buluşma noktası olmuştur.

Günümüzde çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu İdil'de aynı zamanda Süryani (Asuri) vatandaşlar da yaşamaktadır. Bu çeşitlilik, şehre özgü atmosferi zenginleştirmekte ve ziyaretçilere farklı kültürleri tanıma fırsatı sunmaktadır. İdil, tarih ve kültürün kucaklaştığı, geçmişin izlerini taşıyan bir şehir olarak ziyaretçilerini bekliyor.

İdil Turları