Cehennemağzı Mağarası

Zonguldak Ereğli İlçesi sınırları içerisinde bulunan mağara yan yana toplam üç mağaradan oluşmaktadır. İlk mağara Hıristiyan kilisesidir, Hıristiyanlığın yayıldığı ilk zamanlarda gizli ibadet yeri olarak kullanılmıştır. İkinci mağara Koca Yusuf Mağarası olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü mağara ise diğer mağaralara su sarnıcı görevi görmüştür ve en geniş olanıdır. Herkül efsanesine konu olan bu mağara öykülerde Ölüler Ülkesi olarak geçmektedir.

Cehennemağzı Mağarası Turları