Samsun

Şehirlerin ruhuna işlemiş tarihler vardır. Bazıları öyle özel ve güzeldir ki onları ayrı düşünmek imkansızdır. 19 Mayıs – Samsun gibi… Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımı, Atatürk’ün Samsun’a çıkışıdır. Karadeniz bölgesinin en eski yerleşimi olan kentin antik çağlardaki adının Amisos olduğu bilinmektedir. Günümüzde yapılan akademik çalışmalar ışığında anaerkil savaşçı bir topluluk olan Amazonlar’ın yerleşip yaşamlarını sürdürdükleri bölge olduğu düşünülmektedir. Bugün kullandığımız Samsun adının ortaya çıkışı Türkler’in buraya hakim olmasından sonradır. 12. Ve 13. Asırlardaki Türk kaynaklarında “Samsun” ismi kullanılırken aynı yıllardaki batı kaynaklarında ise “Sampson” adı geçmektedir. Gerek “Samsun” gerekse “Sampson” kelimelerinin Amisos’tan türetildiği şüphesizdir.

Samsun Bölgesinde Gezilecek Yerler