Zonguldak Maden Müzesi

Zonguldak Maden Müzesi (ZMM), Zonguldak Havzası'nda ve ülkenin endüstri öncüsü Zonguldak ili kent merkezinde bulunmaktadır. Müze binası 7000 m²'lik bir alana inşa edilmiş olup, Türkiye'nin ilk Maden Müzesi olarak 09.12.2016 tarihinde ziyarete açılmıştır. Maden Müzesi, 1000 m²'lik kapalı sergi alanları, bahçe teşhir alanı ve 700 metre uzunluğundaki galerilerden oluşmaktadır. Çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenen müze, Zonguldak'ta taş kömürünün tarihine ışık tutmaktadır.

Müzenin fuaye alanı, "Emeğin Başkenti Zonguldak" sloganıyla tasarlanmıştır ve madenciliğin sosyal hayattaki rolünü ziyaretçilere aktarmayı hedefler. Bu bölümde, E.K.İ. radyo evi araçları, çeşitli plaklar, film makineleri, Kömürspora ait şampiyonluk kupaları, ÇATES anı defteri gibi sosyal hayatla ilgili eserler sergilenmektedir. Ayrıca, maden işçilerinin alışverişlerini gerçekleştirdiği Merkez Ekonoma adlı alışveriş merkezinde kullanılan kantar, yazarkasa gibi eserler de sergilenmektedir.

Giriş Kat Teşhir Salonu'nda, ülkemizde madenciliğin tarihine dair bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, "E.K.İ. İnsan Gücü Eğitim Şube Müdürlüğü" eğitimcileri nezaretinde "15. Dönem Çırak Kursu" öğrencileri tarafından yapılan "Zonguldak Havzası" maketi sergilenmektedir.

Birinci kat teşhir salonunda, madencilikle ilgili yeraltı ölçüm cihazları, tahlisiyecilik, kazı işleri ve kişisel koruyucu malzemeler, ölçüm işlemlerinde kullanılan aletler, iş kazaları ve meslek hastalıklarında risk değerlendirmeleri, atölyeler ve lavuarlar, insan gücü eğitim yayınları ve istatistik yıllıkları gibi konulara dair çeşitli eserler sergilenmektedir. Bu bölümde, madenciliğin iş bölümleri hakkında bilgiler aktarılmaktadır.

İkinci kat teşhir salonunda ise, ziyaretçilere kömür madeninin oluşum süreci, gereken şartlar ve oluşumu için gereken zaman gibi konularda kiosklar ve projeksiyon sunumlarıyla detaylı bilgiler verilmektedir. Ayrıca, çeşitli jeolojik zamanlardan kalma yaprak, gövde ve dal fosilleri ile kömür madeninin farklı alanlarda kullanılmasıyla ilgili ürün ağacı vitrini sergilenmektedir.

Zonguldak Maden Müzesi Turları