Üsküp Murat Paşa Cami

Üsküp’teki en güzel camilerden biri olan Murat Paşa Cami özgün mimarisi ile diğer camilerden ayrılmaktadır. Şahinoğlu Murad Paşa tarafından 15. yy.’da yaptırılmıştır.

 1463 yılından beri Türkçe vaaz geleneğinin günümüzde de hala sürdürülüyor olmasından dolayı asırlardır Türkçe vaaz verilen tek cami olma özelliği taşımaktadır.

Üsküp Murat Paşa Cami Turları