Üsküp Kapan Han

Üsküp’teki tarihi Türk Çarşının içinde bulunan Kapan Han Üsküp Sancak beyi Gazi İsa Bey tarafından 15.yy’da yaptırılmıştır. Günümüz toptancı hali olarak geçen o dönemin kapan hanları dönemin kapalı pazar yeri görevini görmekte un, yağ, tahıl, kahve, tütün, ipek, kumaş gibi ürünler bulunmaktaydı.

Üsküp Kapan Han Turları