Üç Kümbetler

Saltuklular dönemine ait olan kümbetlerin en büyüğü ve en eskisinin 12. yüzyılda yapıldığı ve Emir Saltuk’a ait olduğu düşünülmektedir. Diğer iki kümbet kime ait olduğu tam olarak bilinmemekte birlikte 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Sekizgen prizma yapıya sahip olan kümbet ve Orta Asya takvimlerinde görülen boğa, yılan, kartal, yarasa gibi burç figürleri ile dikkat çekmektedir.  Diğer iki kümbet on iki cepheli olup, yöresel ve gri taşlardan inşa edilmiştir.

Üç Kümbetler Turları