https://ayder.com.tr/

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Büyük İskender'le anılan eski adı Çapakçur olan Bingöl, yer almaktadır.

Bingöl Turları