Son Akşam Yemeği Odası

Kitab-ı Mukaddes’e göre bir Kral olan Davud’un kabrinin bulunduğu mekânın üst katında yer alan Cenacle (Latince yemek odası anlamına gelen coenaculum’dan türemiştir.) yukarıdaki İncil pasajındageçen Hz. İsa’nın Seder yemeği için hazırlıkların yapılmasını istediği o büyük odadır. Hristiyanların kutsal kitabı İncil’de (Mat.26:17-29, Mar.14:12-25, Lu. 22:7-23, Yu.13:21-20) anlatıldığı üzere Hz. İsa Yemek esnasında havarilerden birinin ona ihanet edeceğini söyler. Talebelerine mayasız ekmek (Matzo)ile şarap dağıtır ve’ ’Bunu yiyin. Bu benim etimdir. Bunu için. Bu benim kanımdır’’ der. Bu sözleri insanlık uğruna bedenini feda edebileceğini sembolize etmişti.

Hz. Davud’un mezarının hemen üzerinde bulunan bu mekân daha sonraları Haçlılar tarafından sahiplenilmiş ve bir kilise inşa edilmiştir. Bugünkü bina da Haçlılardan kalmadır. Bu kilise Kanuni Sultan Süleyman döneminde camiye dönüştürülmüş ve Hristiyanlığa ait sembollerden arındırılmıştır. Sadece ince bir sütun üzerine yapılmış pelikanlar bırakılmıştır. Bu pelikanlar ise Hz. İsa’nın Son Akşam Yemeği’ndeki konuşmasını ve kendini insanlık için feda edişini temsil etmektedir. Resimde de görüldüğü üzere iki küçük pelikan yavru ve ortadaki büyük pelikan da anneleri olmaktadır. Aç kalan yavrularına kendi göğsünü yedirerek hayatta kalmalarını sağlayan bir anne figürü betimlenmiştir.

Son Akşam Yemeği Odası Turları