Şifaiye Medresesi

1217 yılında Selçuklu Sultanı  I. İzzeddin Keykavus tarafından hastane olarak yaptırılan yapı, Osmanlılara medrese olarak hizmet vermiştir. Günümüze kadar gelebilen en eski hastanelerinden biri olarak kabul edilen eserin mimarının kim olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Şifaiye Medresesi Turları