Buruciye Medresesi

1271 yılında, Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu taş oymacılığı mimarisini en güzel örneklerinden biri olan medrese Sivas’ta bulunmaktadır.

Buruciye Medresesi Turları