Palakçur Yaylası

Çamlıhemşin’den buraya Ayder yolu üzerinden gelinmektedir. Bu Palakçur’da daha çok Hala’lılar ve Bakoz’lular yayla kurmaktadırlar. Çeymakçur ve Palakçur birbirine çok yakın benzerliklere sahiptirler. Yaylada 6 ev hane bulunmaktadır. Daha öncelerde 40-45 haneye çıktığı söylenmekte olup Vartevor şenlikleri dillere destan oluğu söylenir. Yörede insanlar yaylaya Paakçur, Pelakçur, Pelaçur da demektedirler.

Palakçur Yaylası Turları