Meram Bağları

Meram, Takkeli dağın güney-doğu eteklerindeki vadiye kurulmuştur. Eski Meram Bağları, şehrin 5-6 km. batısından başlayıp, Dere’ye ulaşan yeşil vadiye kadar uzanır. Tarih boyunca suyu, havası ve bağları seyahatnamelere, dîvânlara konu olmuş, ünü bütün dünyaya yayılmıştır. Bugün çevresi ormanlarla kaplı güzel bir mesire yeridir. Ayrıca çay bahçeleri ve lokantalar bulunmaktadır.

Meram Bağları Turları