Hagios Manastırı

Dünyanın en eski ve en büyük manastırlarından biri olan Ak Manastır, Sille’dedir ve yaklaşık 800 yıl kesintisiz hizmet vermiştir. Manastır 274 yılında Saint Horion adlı bir aziz adına yapılmıştır. Kayaya oyulmuş odalar ve onları birbirine bağlayan dehlizlerden meydana gelmiştir. Ayrıca bu kayaların önünde bir de yapı bulunmaktadır. Manastırı çeviren yapı yıkılmış, izleri kalmıştır. Manastırın içinde çeşitli hücreler bulunur. Ayrıca kilise bölümü önemli yer tutar. Bu manastırda bulunan Mikael Homnenos ve Mikaleas oğlu Abraham'a ait mezar taşları Konya Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır. Manastır Konya'da yaşayan Mevlevi dervişlerince de ziyaret edilmiş ve bahçesinde küçük bir de mescit yaptırılmıştır. Şimdilerde askeri alan içinde kaldığı için ziyarete kapalıdır.

Hagios Manastırı Turları