Kosova Ovası

Kosova Ovası, 1389 1. Kosova Savaşı’nın yaşandığı yere en yakın kenttir. Kent olarak pek ünlü olmayan Kosova Ovası, 1987 Nisanında, dönemin Sırbistan Komünistler Birliği başkanı Slobodan Milošević'in konuşmasına sahne oldu. O zaman, Kosova Ovası’nda bir salonda Kosovalı Müslümanlar aleyhine vatandaşlık sorununun çıkmasına sebep olmuştur.Aynı şekilde, birkaç yıl sonra, Kosova Ovası’nda, Kosova’nın ayrılıkçılığına karşı ve Sırp milliyetçiliği lehine, Müslümanlar açısından son derece kışkırtıcı bir konuşma da yapmıştır. Miloşeviç’in bu konuşması Kosova’nın eski Türk idaresine göndermeler etrafında ilerlemiştir.

1999 Kosova Savaşı’ndan önce Kosova Ovası, %24’ünü Sırpların oluşturması bakımından Sırpların etkin olabildiği bir yerleşim birimiydi. 1998 yılı BM tahmini raporlarında bu rakamın benzerlikle korunduğuna değinilmiştir.

Kosova Ovası, 1998-1999 Kosova Savaşı’na dek, Sırp ordusu ve yerel milis güçlerinin çatışma alanlarından biri olmuştur. Kentte, Savaşın sonuna kadar, çok sayıda Müslüman öldürülmüş, yaralanmıştır. Sırp egemenliği zamanlarında, Müslümanların büyük kısmının şehirden dışa göçe zorlanmıştır. Savaş sonunda şehrin Müslüman nüfusunun büyük kısmı şehre geri döndü.

Etnik gerilim, savaştan sonraki yıllarda defalarca alevlendi ve uç fikirli grupların çatışmaları yaşandı. Olaylar, Kosova Ovası’ndaki Sırp nüfusunun sayısının iyice azalması sonucunu da doğurdu. Blic gazetesine göre 550 Sırp, Kosova Ovası’nda yaşamına devam etmektedir.

Kosova Ovası Turları