I.Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi

Priştine’de görülebilecek Osmanlı eserlerinin en görkemlisi, hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk şehit padişahı Sultan I. Murad adına yaptırılmış Hüdavendigar Külliyesi’dir. Kosova Savaşı’ndan sonra Sırp süvari Milos Obilic tarafından sonra hançerlenerek şehit edilen Sultan I. Murad’ın iç organları buraya gömülmüş ve yapı bir türbeye dönüştürülmüş.

I.Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi Turları