Kars Merkez

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde Kafkasya'ya açılan kapısı konumundaki sınır şehrimiz olan Kars, geçmişte iki medeniyete başkentlik yapmasından dolayı Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisidir. Kâşgarlı Mahmud eserlerinde Kars adı geçmekte olup, en eski Türkçe ada sahip olan ilimizdir. Yüzyıllara aşkın Aşıklık geleneğini günümüzde de sürdürmeye başarmış olan Kars bir çok tarihi ve kültürel zenginliği ile dikkat çekmektedir.

Kars Merkez Turları