Hamza Bey Cami

1430 yılında Selanik’in fethinde görev alan Evrenosoğlu İsa Bey’in kızı Hafsa Hatun tarafından 1468 yılında yaptırılmış olup, camiye, Selanik’i fetheden ve 1460 yılında vefat eden Anadolu beylerbeyi Hamza Bey’in ismi verilmiştir. Cami, deprem ve yangınlarda hasar gördüğü için, 1620 yılında yeniden yapılmıştır. Cami, Osmanlı zamanındaki ismi Hamidiye bulvarı olan şehrin ana caddelerinden Egnatia üzerinde bulunmaktadır. Hamza Bey Camii’nin mülkiyeti 1977 yılında Yunan Kızılhaç’ına verilmiştir. 1978 yılında meydana gelen depremde ciddi hasar gören cami onarılmamış, sadece iskelelerle desteklenmiştir. Hamza Bey Camii uzun yıllar Alkazar Sineması olarak kullanıldı.2006 yılında restore edilmek üzere yunan kültür bakanlığına devredildi.

Hamza Bey Cami Turları