Aziz Dimitrios Kilisesi

Selanik’te şehrin koruyucusu Selanikli Aziz Dimitri’ye adanmış Bizans devrinden kalma kilise. Erken-Hristiyanlık dönemine ait önemli bir anıt olan yapı, 1491-1912 arasında kilise olarak hizmet vermiştir. 

Aziz Dimitrios Kilisesi Turları