Eskipazar

Eskipazar İlçesi, tarihte Hadríapolis olarak anılan bir yerleşim yerine ev sahipliği yapmaktadır. İskender'in ölümünden sonra, M.Ö. 323 yılından sonra kurulduğu bilinmektedir. Makedonya İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla oluşan yeni devletlerden biri olan Paflogonya Devleti, Eskipazar'ı da içine almıştır. Bugünkü Budaklar köyünde bulunan Hadríapolis kentinin kalıntıları, geçmişin izlerini taşımaktadır.

Hadríapolis, M.Ö. 68 yıllarında Romalıların egemenliği altına girmiş, ancak daha sonra Romalılar'ı kesin bir yenilgiye uğratan Selçukluların eline geçmiştir. Harap ve yıkık bir halde bulunan şehir, Selçuklular döneminde "Viranşehir" adını almıştır.

Selçukluların Moğollar'a yenilmesinden sonra, 1339 yılında Candaroğulları'nın eline geçen Viranşehir, 1398 yılında Yıldırım Beyazıt'ın Candaroğulları Beyliği'ni Osmanlı Devleti'ne katmasıyla Osmanlı Devleti sınırları içine girmiştir.

1845 yılında Viranşehir, bucak olmuş ve adı "Mecideye" olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet ilan edildiğinde, Eskipazar'ın bulunduğu yerde sadece 2 han, birkaç dükkan ve üç ev bulunmaktaydı. Ancak, Cumhuriyet döneminde bucak olmuş ve eskiliği nedeniyle "Eskipazar" adını almıştır.

1945 yılında ilçe merkezi olan Eskipazar'da 1946 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Ancak, 06.06.1995 tarihinde yayımlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karabük'ün il olmasıyla birlikte Eskipazar İlçesi, Çankırı İlinden alınarak Karabük İline bağlanmıştır.

Eskipazar, tarih boyunca önemli olaylara ve değişimlere sahne olmuş, zengin bir kültürel ve tarihi mirasa ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir

Eskipazar Bölgesinde Gezilecek Yerler