Kral Kaya Mezarları

Helenistik Dönem’de dünyanın en önemli uygarlıklarından birisi olan Pontus Krallığı (M.Ö. 301M.Ö.47), Pers satraplarından I. Mithridates tarafından M.Ö. 301 yılında Amaseia’da (Amasya) kurulmuştur. Amaseia’nın Pontus Krallığı’nın başkenti olmasıyla birlikte, dağın güney yamacına anıtsal kaya mezarları inşa edilmiştir. Kızlar Sarayı bölgesinde, Kurucu Kral I. Mithridates Ktistes’den I. Pharnakes’e kadarki beş krala ait kaya mezarları bulunmaktadır. Yükseklikleri 8-15m arasında değişen kaya mezarları; Anadolu’nun en büyük kaya mezarları arasında bulunan, dünyada da kaya mezarı geleneğinin seçkin örnekleri arasında gösterilen anıtsal yapılardır. Krallar inançlarına göre mal varlıkları ile gömülmüştür. Bunun sebebi de ahiret inancının yani ölümden sonraki hayata inanmalarından kaynaklanmaktadır.

Kral Kaya Mezarları Turları