İnebolu Türk Ocağı binası

25-26-27 Ağustos 1925 tarihlerinde İnebolu'yu ziyaret eden M. Kemal ATATÜRK, 27 Ağustos 1925 günü, en önemli mesajlarından birini bütün dünyaya İnebolu Türk Ocağı Binası'nda ilan etmiştir. Yapının zemin katının tamamen ticari işlevlere ayrıldığı anlaşılmaktadır. Denize bakan kuzey cephesinde 3, batı cephesi’nde ise 1 dükkan yer almaktadır. Batı cephesinde bulunan çift kanatlı demir kapıdan girilerek ulaşılan ve yapının merkezinde yer alan özgün bir giriş holü bulunmaktadır. Zemin katın güneybatı köşesinde yer alan kapı, pencereden kapıya dönüştürülmüş olup burada yer alan ve üst kata ulaşımı sağlayan betonarme merdiven geç dönem ekidir. Birinci katın planı, güney-kuzey doğrultusunda uzanan ince uzun bir sofa ve iki yanında yer alan mekanlardan oluşmaktadır. Çift kollu ahşap merdiven sofanın güney ucundadır. Planın batı kanadını, ara bölme duvarlarının kaldırılmasıyla, sahne ve seyir bölümlerinden oluşan tek bölüme dönüştürülmüştür. Kuzey cephede denize bakan mekan da üç odanın birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. İkinci katın merkezinde Dikdörtgen planlı büyük bir sofa bulunmakta, çevresinde çeşitli mekanlar yer almaktadır. Özgün durumda olan sofa birinci kat planını tekrarlamaktadır. Bilinmeyen bir tarihte yan mekanların kapatılmasıyla sofa büyütülmüştür.

İnebolu Türk Ocağı binası Turları