Bergama Zeus Sunağı

Pergamon Krallığı’nı yöneten Attalos hanedanı tarafından yaptırılan, at nalı biçiminde tasarlanmış dini bir anıttır. Dış ve iç mekânlarda bulunan mermer kaplamalı freskler; sanat tarihinin en önemli bulgularından biri olmakla beraber o dönemin estetik anlayışını en güzel biçimde yansıtan eserlerden biridir.

Bergama Zeus Sunağı Turları