Bergama Kızıl Avlu

Adını, yapımda kullanılan kırmızı tuğlalardan alan ve Antik Yunan mimarisinin estetiklerini taşıyan bu avlu; Mısır Tanrılarına ithafen yapılmış bir Roma tapınağıdır. Milattan sonra 5. Yüzyılın ortalarında ise yapı Hristiyan dinine mensup olacak şekilde iki sıra sütun ilave edilerek kilise haline getirilmiş ve İncil’ de adı geçen ilk yedi kiliseden biri olmuştur. Osmanlı Dönemi’nde ise bu yapının kullanım amacı hapishane olmakla beraber yer alan kulelerden biri camii haline getirilmiştir ve bu camii hala ibadete açık bir şekilde devam etmektedir.

Bergama Kızıl Avlu Turları