Aziz Tripun Kilisesi

Kotor'daki Saint Tryphon Katedrali, Karadağ'daki iki Roma Katolik katedralinden biridir. Kotor'da, Eski Kent'in tam merkezinde yer almaktadır. Dokuzuncu yüzyıldan kalma küçük Romanesk kilisesinin temelleri üzerinde 1166 yılında inşa edilmiştir. Birkaç kez kapsamlı şekilde restore edilmiş üç nefli Bazilika'dır. Özellikle 1667 depreminden sonra çan kuleleri ve cephenin bir kısmı tahrip olmuş. Depremden sonra Barok tarzında yeni çan kuleleri yapılmış. Cephedeki gül motifli pencereleri, özel ilgiyi çekenlerdir. Aziz Tryphon Katedrali, Marin Lovra Dobricevic, TripoKokolj, Paolo Veroveza, Hieronim Santa Croce ve diğer büyük sanatçıların eserlerini koruyan zengin bir sanat eserleri koleksiyonuna sahiptir. Kilisenin zengin altın ve gümüş kalıntıları koleksiyonu, on dördüncü yüzyıldan on sekizinci yüzyıla kadarki dönemlerinde yerel ustaların eserleridir. Katedralin içi Yunan ustaları-pictoresgreci tarafından yapılan fresklerle tasvir edilmiştir.

Aziz Tripun Kilisesi Turları