https://ayder.com.tr/

İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilmesinden sonra kaçan ve Trabzon’da 1204 yılında Trabzon İmparatorluğu’nu kuran Kommenos Hanedanından İmparator I.Manuel tarafından 1250 -1260 yılları arasında yaptırılan ve bir manastır kilisesi olan Ayasofya adı “ Kutsal Bilgelik” anlamına gelir. 1964 -2013 yılları arası müze olarak kullanılan yapı 2013 yılından sonra cami olarak kullanılmıştır.

Ayasofya Turları