Alperenler Tekkesi

Buna Nehri’nin doğduğu mağara kıyısında yer alan tekke, “Alperenler Tekkesi” , “Blagaj Tekkesi”, “Sarı Saltuk Tekkesi” gibi farklı şekillerde adlandırılıyor. Bugünlerde Nakşibendi tekkesi olan Blagaj, ilk olarak bektaşi tekkesi olarak kurulmuş (1465). Bu sayede de Boşnakların Müslümanlığı seçmesinde büyük rol oynamış. Mostar’ın 14 kilometre güneyinde yer alan tekkede Sarı Saltuk ve Şeyh Açık Paşa’nın türbeleri, ibadet odaları, misafirhane, mutfak, hamamlık, iç avlu ve abdesthane bulunmakta.

Alperenler Tekkesi Turları