Yıldırım Bayezid Camii

Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Büyükcami Mahallesi, 26-30-Zc pafta, 157 ada, 2 parselde bulunmaktadır. Yıldırım Bayezit tarafından, şehzadeliği zamanında 1382 yılında hamam ve medrese ile birlikte yaptırılmıştır. Tamamı kareye yakın dikdörtgen planlı camide 8 duvar payesi üzerine sivri kemerlerle oturan 19.50 m çapındaki tromplu kubbesi ile ilk devir Osmanlı Mimarisinde büyük kubbe yapımının denenmeye başladığını göstermektedir. Ortada eyvan biçiminde girintili bir kemer ve girişte yivli küçük bir kubbe şeklinde son cemaat yeri vardır. Büyük bir niş içindeki cümle kapısı büyük mermer sövelerden meydana gelen dikdörtgen şeklinde olup, üst köşelerde kavisli üzengilerle süslüdür. Kuzeyde 8 ahşap sütunun taşıdığı mahfil caminin cümle kapısı aksında içe doğru kavislidir. Mihrap nişi çok kenarlı, niş kavsarası kademelidir. Beden duvarlarının hemen hemen tamamı moloz taş, saçak silmeleri ise pahlı düz silmelidir. Camiinin kütlevi mimarisinde çok az pencere açılabilmiştir. Kubbe kasnağı dışta normal ölçülerden daha yüksektir. Minare kare taş kaide üzerinde kısa silindirik gövdelidir. Çeşitli dönemlerde onarım geçirmiş olmakla beraber cami, aslına uygundur.

Yıldırım Bayezid Camii Turları