Macahel

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Macahel, Karçal dağları eteklerinde yer alan Macahel vadisinde bulunmaktadır. Macahel vadisi, 1921 yılında Türkiye ile Rusya arasında yapılan sınır anlaşmasıyla köy halklarına hangi ülkeye bağlı kalmak istedikleri sorulmuş ve cevaba göre sınır çizilmiştir. Vadide
bulunan 18 köyün 12’si Sovyetler Birliği, 6’sı Türkiye sınırları içinde kalmayı seçmiştir. Bu arada Maça el, hel ise bilek anlamına geliyor Gürcü dilinde. Kışın kardan kapanan yollar yüzünden herhangi bir Türk yerleşimine ulaşmak adeta imkansız olduğu için Macahel’de hastalık ve doğum gibi acil durumlar için Gürcistan’a Macahel’liler için sınır geçişi vardır. Tabi ki ulaşımın bu denli zor olması büyük bir avantaj da sağlamış, doğasını gelenek ve göreneklerini yerli halkın da sahip çıkmasıyla günümüze kadar bozulmadan koruyabilmiştir. Rakım farkından dolayı zengin bitki örtüsüne sahip olması arıcılık ve bal üretiminde bölge halkını öyle uzmanlaştırmıştır ki uluslar arası platformlarda tecrübe ve bilgilerini paylaşıp, balın geliştirilmesine katkı sağlamaktadırlar. Macahel’e gidipte balın tadına bakmadan da dönmek istemeyiz herhalde.

Macahel Turları