Afyonkarahisar Mevlevihane

Anadolu'da kurulan ilk mevlevîhânelerdendir. Kuruluşu 13'üncü yüzyıla kadar dayanır. ... Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, özellikle 16'ncı yüzyılda Hz. Mevlânâ'nın yedinci kuşak torunlarından Sultan Dîvânî zamanında mevlevîlik açısından çok önemli bir merkez olmuştur.

Afyonkarahisar Mevlevihane Turları