Giresun Kalesi

1300'lü yıllarda Pontus Kralı Pharnakes zamanında yapılmış olan kale şehre hakim bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Konumu dolayısıyla askeri amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Bronz Duvarlı Kale olarak anlatılan Giresun Kalesi’nin günümüze kadar gelebilen kalıntıları merkez kule ve ona bağlı sur duvarlarıdır. Kalenin içinde Atatürk'ün yakin muhafızı Topal Osman ağa'nın mezarı bulunmaktadır.

Giresun Kalesi Turları