Amasra Kalesi

Amasra Kalesi, iki ana kütleden oluşur ve Boztepe Kemeri denilen bir köprü ile birbirine bağlanır. Bu iki ana kütleden biri, Boztepe'de bulunan Sormagir Kalesi iken, diğeri Zindan Kalesi'dir. Cenevizliler döneminde de kullanılan bu kale, 14. ve 15. yüzyıllarda ciddi onarımlar görmüştür.

Kalenin kuzeydoğu-güneydoğu arasındaki doğu surlarının uzunluğu 65 metre, üzerinde 8 adet burç bulunan güney surlarının uzunluğu ise 300 metredir. Kemere Köprü'den itibaren büyük bölümü yıkılan kuzey surlarının uzunluğu ise yaklaşık 200 metredir.

Sormagir Kalesi'nin kuzey ve kuzeybatısı denize çok dik bir yar halinde indiğinden buraya sur yapılmamıştır. Doğu, kuzeydoğu ve batısını çevreleyen surların çoğu yıkılmış olup, kapıya bitişik batı surlarının 50 metrelik bir kısmı ayaktadır.

Amasra Kalesi'nde, kale boşlukları, iç yapılar ve belirli noktalara yerleştirilmiş Cenova armaları, Eros, Medusa, kartal, öküzbaşı gibi figürler bulunmaktadır. Bu figürler, kalede yaşanan geçmişin izlerini ve Cenevizlilerin etkisini yansıtmaktadır.

Amasra Kalesi, sadece bir kale değil, aynı zamanda bölgenin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir anıttır. Ziyaretçilere, geçmişin gizemli atmosferini hissettiren bir yolculuk sunar ve tarihin derinliklerine doğru unutulmaz bir macera yaşatır.

Amasra Kalesi Turları