Ki̇şi̇sel Verilerin Korunması

Bu rezervasyon sürecinde; müşteriden alınan konaklayacak kişilere ait isim-soyisim, doğum tarihi, TC kimlik numarası bilgileri rezervasyonun kayıt altına alınması için ilgili konaklama işletmesi ile; isim-soyisim, telefon numarası, e-mail adresi ve konaklama detayları yerel rehberlik ve transfer hizmetleri için işbirliği içinde olduğumuz tedarikçi firma ile paylaşılmaktadır. Rezervasyonun tamamlanması için müşteriden alınan kredi kartı, banka hesap bilgileri vs. Ayder Turizm tarafından kesinlikle kayıt altına alınmamaktadır. İşbu sözleşme ile müşteri söz konusu verilerin ilgili birimlerle paylaşılmasına, bir sonraki rezervasyon talebinde kullanılmak üzere müşteriye SMS, e-mail vs. iletişim araçları ile bilgilendirmeler yapılmasına onay vermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşteri onayı ile işlenen bu veriler, rezervasyonun sonlanmasından sonra bir sonraki rezervasyon talebinde kullanılmak ve/veya 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında reklam, kampanya, ilan, vb. paylaşımlar için 10 yıl süre ile tarafımızca korunmaktadır. Müşteri, kişisel verilerinin ve/veya rezervasyon detaylarının konaklama sonrası silinmesini ve bilgilendirmeler için verdiği onayı iptal etmek isterse, bu durumu (+90 312 232 42 33) Ayder Turizm Tur - -Otel Departmanına veya {tur@ayder.com.tr} adresine bildirecek ve Ayder Turizm konuyla ilgili talepleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirecektir.

Okudum, kabul ediyorum.

Tüketici Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: