Kırklareli

Kırklareli’nin ne zaman kurulduğu ve ilk adının ne olduğu netlik kazanmamıştır. Kırklareli Bizanslılar tarafından “SARANTA ECCLESİA” adıyla anılmış, XIV. yüzyılda Türklerin eline geçince “Saranta Ecclesia” yani “Kırk Kilise” şeklinde söylenir olmuştur. Cumhuriyet döneminde il olan Kırklareli’nin 20 Aralık 1924’te Kırk Kilise olan adı şimdiki halini almıştır. Merkez ilçe dahil 8 ilçesi bulunan, kuzeyinde Bulgaristan, batısında Edirne, güneyinde Tekirdağ, güneydoğusunda İstanbul ile komşu olan şirin bir ilimizdir.

Kırklareli Bölgesinde Gezilecek Yerler